Sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng, chúng tôi sẽ xác nhận lại và giao hàng trong thời gian sớm nhất! Cụ thể như sau:

- Đối với khách hàng tại Hà Nội: sau khi xác nhận đơn hàng, chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 24 giờ.

- Đối với khách hàng ở tỉnh khác: sau khi xác nhận đơn hàng, chúng tôi sẽ chuyển hàng cho khách hàng qua dịch vụ chuyển phát. Sau khi giao hàng cho bên dịch vụ chuyển phát, chúng tôi sẽ báo lại với khách hàng thời gian nhận hàng cụ thể.